Total Waste Management voor uw afvalproces. Ontzorgen, besparen, verduurzamen!

greenwaste-seperator-202-poster

Over Greenwaste

Wij ontzorgen ondernemingen van hun volledige afvalproces door het organiseren en monitoren van de afvalstromen. We halen meerwaarde uit de hierbij vrijkomende grondstoffen. Greenwaste levert hiermee een bijdrage aan onze toekomst en schept positieve omstandigheden voor de gemeenschap waarin we actief zijn, maar ook die waarin onze kinderen straks leven.

Lees meer...

Om de volgende generatie een gezonde, maar ook een welvarende toekomst te kunnen bieden is het noodzakelijk dat onze generatie de verantwoordelijkheid neemt om zorgvuldig met grondstoffen om te gaan. Greenwaste levert hierin haar bijdrage doormiddel van haar basisprincipes:

– Ethisch en transparant handelen
– Take environmental responsibility
– Recycling is een middel, geen doel
– Preventie is niet per definitie voorkomen van afval
– Altijd werken vanuit de totale keten
– Kostenbesparing door onafhankelijke en continue focus
– Afval is een keuze

Inklappen

Total Waste Management

Wij nemen het volledige beheer van het afvalproces van u over. Voortaan heeft u 1 aanspreekpunt, 1 factuur en beschikt u over een volledig milieujaarverslag. Ook kan Greenwaste het beheer van een specifieke stroom overnemen door vanuit haar kennis en netwerk de beste oplossing toe te passen.

Greenwaste ontzorgt

Door registratie en rapportages in onze systemen heeft u grip op afval.

Lees meer...

Door gebruikmaking van overzichtelijke periodefacturen voor alle afvalstromen en locaties.

Door volledig en online het milieujaarverslag beschikbaar te stellen.

Door het continue monitoren van afvalstromen en doorvoeren van verbetertrajecten.

Inklappen

Greenwaste bespaart

Door een uitgebreid netwerk van afvalinzamelaars en -verwerkers.

Lees meer...

Door een continue focus op het optimaliseren van her inzetbaarheid van stromen.

Door het minimaliseren van indexeringen en prijsverhogingen.

Door onafhankelijk de keuze voor een vervoerder of verwerker te maken.

Inklappen

Greenwaste verduurzaamt

Door uitsluitend te werken met een senior (C2C) team uit de afvalbranche.

Lees meer...

Door onafhankelijk van inzamelaars en verwerkers te werken.

Door de focus op innovatieve oplossingen om de her inzetbaarheid te vergroten.

Door transport over (te) grote afstanden te voorkomen als onafhankelijke partij.

Inklappen

Onze werkwijze

Door middel van een totale afvalscan brengen wij uw afvalproces in beeld om te komen tot een kant-en-klaar plan van aanpak.

greenwaste-werkwijze-1160x123
greenwaste-seperator-202

WAAR WIJ VOOR STAAN

Vanuit directe betrokkenheid met en kennis van de opdrachtgever zetten wij ons in om zo efficiënt mogelijk om te gaan met afvalstromen. Wij zetten ons met ons team van 13 specialisten in om een maximale her inzetbaarheid te realiseren en daarmee samenhangende opbrengsten.

Johannes Bos

Johannes Bos

Andries Vegter

Erik Meier

Annet Bos

Eleonie van der Lee

Johan Hoogeveen

Mirjan Everts

Dennis van Stalle

greenwaste-seperator-202

Leg Contact

Wilt u ook graag inzicht in de besparingsmogelijkheden? Neem dan contact met ons op! Bekijk hier onze leveringsvoorwaarden